AUT’s programme for Māori
and Pacific early career academics

Kia nui haere te kāhui pūkenga Māori, Moana hoki, e mahi ana ki AUT
Kia piki ngā tāngata taonga nei ki ngā taumata o te whare wānanga

Eke Tangaroa is a unique programme designed to increase the number of Māori and Pacific academics at AUT by appointing early career academics and supporting them to establish research-active academic careers.

Eke Tangaroa forms part of AUT's commitment to being a university that is responsive to the needs of Māori and Pacific communities in Tāmaki Makaurau and Aotearoa New Zealand.

Mō Eke Tangaroa

Find out more about Eke Tangaroa

FIND OUT MORE

Mō te Kaupapa

About the identity and purpose of the Eke Tangaroa programme

FIND OUT MORE

Ētahi Kaihoe

Meet previous appointees of the Eke Tangaroa programme

FIND OUT MORE