Previous kupu o te wiki

If you've missed or want to recap on any of the Māori words of the week (kupu o te wiki) see list below:

Kererū – New Zealand pigeon
New Zealand pigeon, Hemiphaga novaeseelandiae - a large green, copper and white native bush pigeon.

Tangata Turi – Deaf person
Tangata: (noun) person, man, human being.
Turi: (stative) be deaf, obstinate. (noun) deafness, deaf person.

Mahana – Warm
1. (stative) be warm
2. (noun) heat, warmth, temperature.
Kei te mahana haere. It's getting warmer.

Tarākona – Dragon
The Dragon is one of the 12-year cycle of animals which appear in the Chinese zodiac related to the Chinese calendar and 2012 is the Year of the Dragon. Chinese New Year Day is on January 23, 2012. The first day of 2012 Chinese Astrology Year is on February 4, 2012.

Kohi-tātea – January
A tērā Kohi-tātea ka hoki au ki te kāinga.
In January I will return home.

Tōtara
Kua hinga he tōtara i te wao nui a Tane. A totara has fallen in the forest of Tane.

A tōtara is a huge tree that grows for hundreds of years. For one of them to fall is a great tragedy. This proverb is said when someone of importance passes away.

Noun: tōtara, Podocarpus totara, Podocarpus cunninghamii - large forest trees with prickly, olive-green leaves not in two rows.The Tōtara is a native tree of Aotearoa/New Zealand. Trees are either male or female with the female producing bright red fruit. Popular timber for carving.

Tangata – people
He aha te mea nui o te ao?
He tangata! He tangata! He tangata!

What is the most important thing in the world?
It is people! It is people! It is people!

Aro matawai – Exam
Aue he aro matawai! Man, exams!

Whutupōro – Rugby
Kei te haere au ki te whutupōro ki te mātakitaki i te Kapa o Pango. I am going to the rugby to watch the All Blacks.

Whakapōtaetanga – Graduation
Kei tēnei wiki ngā hui whakapōtaetanga. The graduation ceremonies are this week.

Inoi – Beg/Ask
Ko taku inoi... My wish is...

Matū – Substance
Rangahaua te matū. Research the substance.

Manaakitanga
Manaaki (verb) (-tia) to support, take care of, give hospitality to, protect, look out for. Manaakitanga (noun) support, hospitality.
Manaakitia mai ā tātou kura māhita, ngā kaiārahi i ā tātou tamariki, i ngā mokopuna me te iwi.
Look after our teachers, the counsellors of our children, grandchildren and the people.

Matariki
Matariki is the Māori name for the star cluster known as Pleiades or the Seven Sisters. Matariki appears on the eastern horizon and heralds the Māori New Year. Various Māori tribes celebrated Matariki at different times. Matariki can be seen at the end of May every year and the Māori New Year usually begins with the first new moon during early June.

Kiriata – Movies
He aha te utu mō te kiriata? How much for the movies?

Āwhā – Storm
Kei te hara mai te āwhā. A storms brewing.

Mātāpono – Principles
He mātāpono tuku iho. Principles handed down.

Tīmata anō – Resume
Me tīmata anō te mahi. Do it again.

Māeke – Cold
Kua heke te māeke. The cold has descended.

Opaki – Informal
He hui opaki tēnei. This is an informal gathering.

Ōkawa – Formal
He hui ōkawa tēnei. This is a formal gathering.

Ngana – Persist
Kia ngana tonu. Be persistent.

Tīmata – Start
Kua tīmata te hemeta. Semester's started.

Kōkiritia! Go for it!
(verb) (-tia) to thrust forward, champion a cause, attack, call, charge, rush forward. Kōkiri: Charge forward (noun) attack, assault, charge, offensive, strike, body of men rushing forward.

Momoho –Success
Nā tōtōpū ko momoho. Hard work breeds success.

Raupapa
1. (verb) (-hia) to put in order. 2. (noun) sequence, order, series.

Raupapahia ēnei pepa. Organise these papers.

Hararei –Holiday
Me hararei koe. You should go on holiday.

Tātahi –Beach
Me haere tātou ki tātahi. Let's go to the beach.

Rekareka – Fun/Enjoyable
I rekareka katoa au. I was overjoyed.

Raumati –Summer
Te wera hoki o te wāhanga raumati. Summertime is so hot.

Hākari –Feast
He hākari te karawhiu. A feast laid out.

Mahi –Work
Kei te mahi au ki tēnei harerei. I'm working these holidays.

Kāinga – Home
Kei te hoki au ki te kāinga I'm going home.

Pakihi – Business
Kei te ako pakihi au. I am studying business.

Rapu mahi – Job hunting
Kei te rapu mahi au I'm looking for a job.

Pūtaiao – Science
Ko ngā mahi pūtaiao. The sciences.

Mārama – Understand
Kei te mārama au. I understand.

Tauira – Example
He tauira ia mo rātou kei te haere mai. S/he is an example for those yet to come.

Pūkenga – Lecturer
He pūkenga pai ia. S/he's a good lecturer

Hākinakina – Sport
Ko taku hākinakina ko te hahaupōro. Golf is my sport.

Hauora – Health
Kei te ako hauora au. I am studying health.

Moemoeā – Dream
Whaia o moemoeā. Chase your dreams.

Whare pukapuka – Library
Haere ki te whare pukapuka. Go to the library.

Tūruhi – Tourism
Kei Rotorua tētahi mahi tūruhi. Rotorua has some tourist attractions.

Rangahau – Research
He aha tōu mahi rangahau ināianei? What research are you doing now?

Whakaata kākahu – Fashion Show
Te whakaata kākahu o Westfield Style Pasifika! Westfield Style Pasifika Fashion Show!

Taiohi – Youth
E te taiohi e! To the youth!

Akonga – Student
Tino nui ngā akonga kei te whare aronui. There are lots of students at the university.

Ua – Rain
Auē, te kaha hoki o te ua!: Gosh it's raining hard!

Whakawaia – Orientation
Ko te wiki whakawaia tēnei. This is orientation week.

Makariri – Cold
He tino makariri te huka. The snow is very cold. Makariri also means winter.

Last updated: 16-May-2016 1.38pm

The information on this page was correct at time of publication. For a comprehensive overview of AUT qualifications, please refer to the Academic Calendar.